Strona główna

Adam Zaremba
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
E-mail: adam.zaremba@ue.poznan.pl

Obszary zainteresowań:

  • Zarządzanie inwestycjami
  • Wycena aktywów
  • Rynki surowców
  • Finansjalizacja
  • Inwestycje alternatywne